Bioscopen mogen vanaf 1 juli weer openen onder bepaalde voorwaarden met een maximum aantal bezoekers van 200 personen per voorstelling.

De bioscoopexploitanten hebben sinds de sluiting van de bioscopen in België op 13 maart een duidelijk protocol opgesteld om een gecontroleerde heropening van de zalen te garanderen. Alle maatregelen van dit protocol stellen de veiligheid van de werknemers en bezoekers voorop.

De drie pijlers waarop het protocol gebaseerd zijn:

  • Controle van de in- en uitstroom van bezoekers
  • Social distancing tijdens het bezoek
  • Hygiënemaatregelen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen

Om deze maatregelen in de praktijk toe te passen, zullen aanpassingen nodig zijn op vlak van filmprogrammering, de inrichting van de zalen, de aankoop en de controle van de tickets, alsook op het gebied van de hygiënische maatregelen en middelen. Bij heropening zullen al deze maatregelen steeds duidelijk en via alle beschikbare kanalen aan bezoekers en personeel worden gecommuniceerd.