Een terechte vraag. Er werd ons door alerte klanten wel eens de vraag gesteld of de verandering van ticketsysteem van Kinepolis (met gereserveerde plaatsen) een invloed heeft op het aantal mensen dat in de zaal aanwezig is tijdens de reclameband.

 

Moviecheck/Geodata voert voor rekening van Screenvision op regelmatige basis inspecties uit waar het nuttig bereik tijdens de reclameband wordt gemeten, maar waar ook wordt opgevolgd of alle spots die voorzien waren ook effectief werden gemonteerd en geprojecteerd. Dat kadert in onze interne kwaliteitscontrole.

 

Kinepolis voerde het reservatiesysteem geleidelijk in tussen februari en mei 2007 (behalve voor Brugge dat vanaf zijn opening reeds tests draaide met dat systeem). In totaal werden 135 Moviecheck inspecties bij Kinepolis uitgevoerd na de introductie van het nieuwe systeem tussen juni en september 2007, die een nuttig bereik opleverden van 90%.

 

Dit is zelfs een – lichte – stijging in vergelijking met de 86% die werden geconstateerd bij de 473 controles bij Kinepolis in 2006.