De editie 2007 van de Kaderledenstudie van TNS is verschenen. Zoals jullie reeds weten is de voornaamste nieuwigheid de omvorming tot een echt plurimedia onderzoek. De studie die oorspronkelijk uitsluitend de pers onderzocht, breidt uit naar televisie, radio, internet én bioscoop.

 

Conclusie? Bioscoop scoort bijzonder selectief op deze kapitaalkrachtige groep met een selectiviteitsindex van 138. In 1 maand tijd bereiken we 25% van alle kaderleden. In totaal ging 84,5% van alle kaderleden wel eens naar de cinema de laatste maanden, een bereik dat kan tellen!

 

Waarom cinema in een businessplanning-onderzoek opnemen zegt u? In de wetenschap dat twee op de drie kaderleden netto meer dan 2.500 euro per maand verdient en één op de vijf meer dan 3.500 euro per maand, en daarbij een evenwaardig bestedingsgedrag vertonen, dan leek het ons interessant om te zien hoe cinema op dergelijk kapitaalkrachtige doelgroep scoort.

 

Wel : met een bioscoopcampagne van slechts 4 weken in ‘Full Tempo’ bereik je dus reeds 25% van alle kaderleden, en met een ‘Pack 12 Flex’ bereik je bijna de helft van deze kapitaalkrachtige doelgroep (47,1%). De moeite waard vonden wij.

 

U kan de TNS presentatie met resultaten hier downloaden.