De editie 2007 van de Kaderledenstudie van TNS is verschenen. Zoals jullie reeds weten is de voornaamste nieuwigheid de omvorming tot een echt plurimedia onderzoek. De studie die oorspronkelijk uitsluitend de pers onderzocht, breidt uit…